Akademik Kadro

MÜZİK BÖLÜMÜ

Doç. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : MÜZİK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Doç.Dr.

Görev : MÜZİK BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sibelpasaogluyondem@trakya.edu.tr

Okt. Nilgün İŞCAN

Görev : MÜZİK BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nilguniscan@trakya.edu.tr

Uzm. Arslan ÇEKİÇ

Görev : MÜZİK BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : arslancekic@trakya.edu.tr

PİYANO ANASANAT DALI

Yrd.Doç.Dr. Işıl DAĞLAR

Görev : PİYANO ANASANAT DALI (Bölüm Başkanı)
PİYANO ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : isildaglar@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Hande CANGOKCE

Görev : PİYANO ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : handecangokce@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Akın ARABOĞLU

Görev : PİYANO ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : akinaraboglu@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Gökçe GÜVEN

Görev : PİYANO ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : gokceguven@trakya.edu.tr

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI

Yrd.Doç. Deniz YAVUZ

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : denizyavuz@trakya.edu.tr

Prof. Ali AKBAROV

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : aliakbarov@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Vahdet ÇALIŞKAN

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : vahdetcaliskan@trakya.edu.tr

Yrd.Doç. Zerrin TAN

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : zerrintan@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Oktay BAĞIROV

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ogtaybaghirov@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Oğuzhan OĞUZ

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : oguzhanoguz@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Senem GÜZEY

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : senemguzey@trakya.edu.tr

Okt. Burcu ÇOŞKUN

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : burcucoskun@trakya.edu.tr

Okt. Hande GÜNALAN

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : handeoztank@trakya.edu.tr

Arş.Gör. Çisem Önver ZAFER

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cisemonverzafer@trakya.edu.tr

YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI

Doç.Dr. Erol TARKUM

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : eroltarkum@trakya.edu.tr

Doç. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Özlem Duygu ÖZTÜRK

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : oduygudag@trakya.edu.tr

Yrd.Doç. Musa Eren İŞKODRALI

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : mereniskodrali@trakya.edu.tr

Yrd.Doç. Şükrü Öner DİNÇ

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : sukrudinc@trakya.edu.tr

Yrd.Doç. Tanju ARABOĞLU

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tanjuaraboglu@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Elis ARABOĞLU

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elisaraboglu@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Sela Can DÖKMECİ

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : selacandokmeci@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Sibel GÖKSEL

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sibelsoydan@trakya.edu.tr

Arş.Gör. Bahar HOŞCAN

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : baharhoscan@trakya.edu.tr

Arş.Gör. Gülce Sevi PAR

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gseviozsoy@trakya.edu.tr