Akademik Kadro


MÜZİK BÖLÜMÜ

Doç. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : MÜZİK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Uzm. Arslan ÇEKİÇ

Görev : MÜZİK BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : arslancekic@trakya.edu.tr

PİYANO ANASANAT DALI

Yrd. Doç. Dr. Akın ARABOĞLU

Görev : PİYANO ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : akinaraboglu@trakya.edu.tr

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI

Prof. Ali AKBAROV

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : aliakbarov@trakya.edu.tr

YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI

Doç. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr