Akademik Kadro

MÜZİK BÖLÜMÜ

Doç. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : MÜZİK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Arslan ÇEKİÇ

Görev : MÜZİK BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : arslancekic@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nilgün İŞCAN

Görev : MÜZİK BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nilguniscan@trakya.edu.tr

PİYANO ANASANAT DALI

Dr. Öğr. Üyesi Işıl DAĞLAR

Görev : PİYANO ANASANAT DALI (Bölüm Başkanı)
PİYANO ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : isildaglar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör.

Görev : PİYANO ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : handecangokce@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gökçe GÜVEN

Görev : PİYANO ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : gokceguven@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Akın ARABOĞLU

Görev : PİYANO ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : akinaraboglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülnara KASIMOVA TARKUM

Görev : PİYANO ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gulnaratarkum@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serhan KÜNGERÜ

Görev : PİYANO ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : serhankungeru@trakya.edu.tr

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI

Dr. Öğr. Üyesi Deniz YAVUZ

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : denizyavuz@trakya.edu.tr

Prof. Ali AKBAROV

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : aliakbarov@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Burcu COŞKUN

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : burcucoskun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hande ÖZTANK GÜNALAN

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : handeoztank@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ogtay BAGHIROV

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ogtaybaghirov@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Oğuzhan OĞUZ

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : oguzhanoguz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Senem GÜZEY

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : senemguzey@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ümit ÇAVUŞ

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : umitcavus@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çisem ÖNVER ZAFER

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cisemonverzafer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Vahdet ÇALIŞKAN

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : vahdetcaliskan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin TAN

Görev : ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : zerrintan@trakya.edu.tr

YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI

Doç. Dr. Erol TARKUM

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : eroltarkum@trakya.edu.tr

Doç. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Elis ARABOĞLU

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elisaraboglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Sela Can DÖKMECİ

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : selacandokmeci@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Sibel SOYDAN GÖKSEL

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sibelsoydan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Bahar HOŞCAN

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : baharhoscan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gülce Sevi PAR

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : gseviozsoy@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Musa Eren İŞKODRALI

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 77 04 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : mereniskodrali@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Duygu ÖZTÜRK

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : oduygudag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner DİNÇ

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : sukrudinc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tanju ARABOĞLU

Görev : YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tanjuaraboglu@trakya.edu.tr