Balkan Senfoni Orkestrası

Devlet Konservatuvarı bünyesinde kurulan Akademik Orkestra kadrosunda, konservatuvar öğretim elemanları, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri  yer almaktadır. Orkestranın kurulmasıyla:

  • Konservatuvarda yürütülen sanatsal çalışmaların sergilenmesi,
  • Trakya bölgesinde yokluğu hissedilen senfonik bir orkestranın oluşumunun temellendirilmesi,
  • Verilecek konserlerle geleceğe dönük profesyonel bir orkestranın oluşturulması bağlamında, mezun olan sanatçılara istihdam olanakları sağlanması,
  • Trakya Üniversitesi ve Konservatuvarın, yurtiçi ve yurtdışında temsil edilerek adının duyurulması hedeflenmektedir.

Orkestra, çalışmalarını konservatuvarın yoğun eğitim-öğretim programını göz önünde tutarak, Devlet Konservatuarı Sanat ve Eğitim Merkezinde sürdürmektedir.

Balkan Senfoni Orkestrası Resmi Facebook Sayfası:
https://www.facebook.com/balkansenfoni/

Resim
Resim
Bu içerik 21.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 8641 kez okundu.