Hakkımızda

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 23.01.1991 tarihli toplantısında, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarının açılması uygun görülmüştür. 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur. 1991-1992 yılında ortaokula, 1994-1995 yılında lise'ye, 1997-1998 yılında Lisans'a öğrenci alınmıştır. 1998-1999 yılında ilköğretim okulu kurularak 1. Sınıfa öğrenci kabul edilmiştir.

Konservatuar da şu anda sadece müzik bölümü mevcuttur. Müzik Bölüm Başkanlığını Prof. Ahmet Hamdi ZAFER yürütmektedir. Piyano Ana Sanat Dalı (Piyano Sanat Dalı), Üflemeli ve Vurma Çalgılar Ana Sanat dalı (Flüt Sanat Dalı, Klarnet Sanat Dalı, Trompet Sanat Dalı, Obua Sanat Dalı,Vurma Çalgılar Sanat Dalı, Korno Sanat Dalı, Trombon Sanat Dalı, Tuba Sanat Dalı, Fagot Sanat Dalı), Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı (Keman Sanat Dalı, Viyola Sanat Dalı, Viyolonsel Sanat Dalı, Kontrbas Sanat Dalı) mevcuttur. Her eğitim-öğretim yılı içinde,  solistler, oda müziği gruplarımız ve Balkan Senfoni Orkestra'sı tarafından yurd içi ve yurd dışında çeşitli konserler düzenlenmektedir.  Yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli yarışmalarda öğrencilerimiz ödüller kazanmışlardır. Her yıl yurt dışındaki çeşitli festivallere öğrencilerimiz katılmaktadır.

Konservatuvarımızda Mevcut Olan Öğretim Elemanı Sayısı:
  • Profesör: 2
  • Doç.1
  • Dr. Öğr. Üyesi: 12
  • Öğretim Görevlisi : 17
  • Öğretmen: 2
  • Araştırma Görevlisi : 5
Bu içerik 13.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 9890 kez okundu.