Danışman Listesi

Prof. Dr. Erol TARKUM

Görev : Yaylı Çalgılar Bölüm Başkanı - Keman Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : eroltarkum@trakya.edu.tr

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : Keman Eğitmeni
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Duygu DAĞ

Görev : Keman Eğitmeni
TÜ E-Posta : oduygudag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner DİNÇ

Görev : Viyola Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : sukrudinc@trakya.edu.tr

Doç. Musa Eren İŞKODRALI

Görev : Viyolonsel Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 77 04 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : mereniskodrali@trakya.edu.tr

Doç. Tanju ARABOĞLU

Görev : Viyolonsel Eğitmeni
TÜ E-Posta : tanjuaraboglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Deniz YAVUZ

Görev : Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Bölüm Başkanı - Klarinet Eğitmeni
TÜ E-Posta : denizyavuz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Vahdet ÇALIŞKAN

Görev : Klarinet Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : vahdetcaliskan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin TAN

Görev : Obua Eğitmeni
TÜ E-Posta : zerrintan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Işıl DAĞLAR

Görev : Piyano Bölüm Başkanı/Piyano Eğitmeni
TÜ E-Posta : isildaglar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Akın ARABOĞLU

Görev : Piyano Eğitmeni
TÜ E-Posta : akinaraboglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serhan KÜNGERÜ

Görev : Piyano Eğitmeni
TÜ E-Posta : serhankungeru@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülnare TARKUM

Görev : Piyano Eğitmeni
TÜ E-Posta : gulnaratarkum@trakya.edu.tr

Doç. Çisem ÖNVER ZAFER

Görev : Flüt Eğitmeni
Göreve Başlama : 28.10.2017
TÜ E-Posta : cisemonverzafer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sela Can DÖKMECİ

Görev : Kontrabas Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : scandokmeci@trakya.edu.tr