Konservatuvar Yönetim Kurulu

Doç. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : Müdür V.
Görev Süresi : 25.08.2016 - 25.08.2019
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Musa Eren İŞKODRALI

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 26.08.2016 - 26.08.2019
Telefon : 0 (284) 235 77 04 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : mereniskodrali@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ömer YILMAZ

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 26.08.2016 - 26.08.2019
Telefon : 0 (284) 235 80 39 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : omeryilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erol TARKUM

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 08.11.2015 - 08.11.2018
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : eroltarkum@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner DİNÇ

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 05.09.2016 - 05.09.2019
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : sukrudinc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Deniz YAVUZ

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi/Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı
Görev Süresi : 30.12.2016 - 30.12.2019
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : denizyavuz@trakya.edu.tr