Yönetim

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : Müdür
Görev Süresi : 25.08.2019 - 25.08.2022
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Doç. Musa Eren İŞKODRALI

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 26.08.2016 - 26.08.2022
Telefon : 0 (284) 235 77 04 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : mereniskodrali@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sela Can DÖKMECİ

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 26.08.2019 - 26.08.2022
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : scandokmeci@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ömer YILMAZ

Görev : Müzik ve Bale Orta Okulu ve Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü
Görev Süresi : 26.08.2019 - 26.08.2022
Telefon : 0 (284) 235 80 39 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : omeryilmaz@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Müstecep GÜMEN

Görev : Yüksekokul Sekreteri
Telefon : 0 (284) 235 77 04 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : mustecepgumen@trakya.edu.tr