Akademik Personelimiz

Müzik Bölümü Akademik Personeli

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : Müzik Bölüm Başkanı - Keman Eğitmeni
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Erol TARKUM

Görev : Yaylı Çalgılar Bölüm Başkanı - Keman Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : eroltarkum@trakya.edu.tr

Doç. Musa Eren İŞKODRALI

Görev : Viyolonsel Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 77 04 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : mereniskodrali@trakya.edu.tr

Doç. Çisem ÖNVER ZAFER

Görev : Flüt Eğitmeni
TÜ E-Posta : cisemonverzafer@trakya.edu.tr

Doç. Tanju ARABOĞLU

Görev : Viyolonsel Eğitmeni
TÜ E-Posta : tanjuaraboglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Duygu DAĞ

Görev : Keman Eğitmeni
TÜ E-Posta : oduygudag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner DİNÇ

Görev : Viyola Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : sukrudinc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Işıl DAĞLAR

Görev : Piyano Eğitmeni
TÜ E-Posta : isildaglar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülnare TARKUM

Görev : Piyano Eğitmeni
TÜ E-Posta : gulnaratarkum@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serhan KÜNGERÜ

Görev : Piyano Eğitmeni
TÜ E-Posta : serhankungeru@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Akın ARABOĞLU

Görev : Piyano Eğitmeni
TÜ E-Posta : akinaraboglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Deniz YAVUZ

Görev : Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Bölüm Başkanı - Klarinet Eğitmeni
TÜ E-Posta : denizyavuz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin TAN

Görev : Obua Eğitmeni
TÜ E-Posta : zerrintan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Vahdet ÇALIŞKAN

Görev : Klarinet Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : vahdetcaliskan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sela Can DÖKMECİ

Görev : Kontrabas Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : scandokmeci@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Elis ARABOĞLU

Görev : Viyola Eğitmeni
TÜ E-Posta : elisaraboglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gökçe GÜVEN

Görev : Piyano Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : gokceguven@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hristo Stoychev HRISTOV

Görev : Korno Eğitmeni
TÜ E-Posta : hri.sto@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ogtay BAGHIROV

Görev : Klarinet Eğitmeni
TÜ E-Posta : ogtaybaghirov@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Senem GÜZEY

Görev : Flüt Eğitmeni
TÜ E-Posta : senemguzey@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Sibel SOYDAN GÖKSEL

Görev : Kontrabas Eğitmeni
TÜ E-Posta : sibelsoydan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Burcu COŞKUN

Görev : Flüt Eğitmeni
TÜ E-Posta : burcucoskun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hande ÖZTANK GÜNALAN

Görev : Fagot Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : handeoztank@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nilgün İŞCAN

Görev : Müzik Teori Eğitmeni
TÜ E-Posta : nilguniscan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Arslan ÇEKİÇ

Görev : Çalgı Bakım Onarım Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : arslancekic@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Oğuzhan OĞUZ

Görev : Vurmalı Çalgılar Eğitmeni
TÜ E-Posta : oguzhanoguz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gülce Sevi PAR

Görev : Keman Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : gseviozsoy@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ümit ÇAVUŞ

Görev : Trompet Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : umitcavus@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Bahar HOŞCAN

Görev : Keman Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : baharhoscan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gizem ALKAN

Görev : Piyano Eğitmeni
TÜ E-Posta : gizemalkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Özden Gülsün KESKİN

Görev : Müzik Teori Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : ogulsunkeskin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. İsmail Gürkan METİN

Görev : Müzik Teori Eğitmeni
Telefon : 0 (284) 235 80 39 » Dahili : 7704
TÜ E-Posta : igurkanmetin@trakya.edu.tr

Ortaöğretim ve Lise Bölümü Akademik Personeli

Öğr. Gör. Ömer YILMAZ

Görev : Müdür
Telefon : 0 (284) 235 80 39 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : omeryilmaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ersin ÖZDEN

Görev : Öğretmen
TÜ E-Posta : ersinozden@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nadire Gül ÖZBAŞARAN

Görev : Öğretmen
Telefon : 0 (284) 235 77 04 » Dahili : 154
TÜ E-Posta : nadiregulozbasaran@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Filiz Bayrak KONDAL

Görev : Öğretmen
Telefon : 0 (284) 235 77 04 » Dahili : 154
TÜ E-Posta : filizbayrakkondal@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şenel TEZCAN

Görev : Öğretmen
TÜ E-Posta : seneltezcan@trakya.edu.tr

Öğretmen Sevcan MEŞE

Görev : Öğretmen
TÜ E-Posta : sevcanmese@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Meltem TOKSÖZ

Görev : Öğretmen
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : meltemtoksoz@trakya.edu.tr

Öğretmen Belgin Bilgin ALPAĞUT

Görev : Öğretmen
Telefon : 0 (284) 235 77 04
TÜ E-Posta : belginbilgin@trakya.edu.tr